Make-up designory


مجموعه  ماد بیش از یک دهه پیش توسط آرایشگران حرفه ای در آمریکا پایه گذاری شده است.

محصولات بی نظیر و با کیفیت بسیار بالا به منظور استفاده در دو بخش گریم های سینمایی و خود آرایی حرفه ای تولید گردیده است، همچنین با تأسیس دو دانشگاه تخصصی آرایش به منظور آرایش پایه در بخش سرگرمی، صنعت مد و فروش لوازم آرایشی در لس آنجلس و نیویورک بسیار شهرت یافته است.مدرسان دارای مجوز دولتی ماد سالها در حوزه سینما،تلویزیون و مد تخصص حرفه ای خود را در معرض نمایش گذاشته اند. آنها قادرند موضوعات متنوع آرایش حرفه ای را به شما آموزش دهند و به شما کمک کنند تا سبک خاص خودتان را کشف کنید.

mud-logo-white